Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r.

Planowany termin zebrania to 28. czerwca 2020 roku o godz. 10:00 (I termin), 10:15 (II termin). Zebranie online.

W związku z ogłoszonym i trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, obecne przepisy pozwalają na przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Polskiego Związku Korfballu oraz realizację obowiązków sprawozdawczych bez konieczności odbywania obrad i fizycznej obecności delegatów, o ile członkowie Walnego Zebrania wyrażą na to zgodę.

W związku z tym, dbając w tym wyjątkowym czasie o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie Walnego Zebrania Sprawozdawczego PZKorf w trybie elektronicznym.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w tym szczególnym trybie zorganizuje Zarząd PZKorf. Zebranie odbędzie się przy użyciu narzędzia Google Meets, które dla uczestników jest dostępne bezpłatnie oraz może być używane na wielu urządzeniach (w tym: mobilnych) z dostępem do internetu. Zaleca się, na czas połączenia pozostać w zasięgu „szybkiego” internetu, który dawać będzie możliwość dobrej jakości połączenia: zarówno fonii jak i wizji. W tym celu niezbędny jest także dostęp do mikrofonu i kamery. Pomocne mogą być także słuchawki, które wyeliminują efekt pogłosu w trakcie konwersacji.

Zgoda na przeprowadzenie WZS w trybie elektronicznym powinna zostać udzielona w formie dokumentowej. Formę tę spełnia m.in. skan podpisanego oświadczenia, którego załącznik znajduje się poniżej. Dokument powinien zostać przesłany do Biura PZKorf pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres email Związku.