Rozgrywki PZKorf wstrzymane do odwołania

Aktualizacja, 30.03.2020
W związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19, którą wszyscy obserwujemy, oczywistym pozostaje brak możliwości wznowienia rozgrywek i podania realnego terminu ich wznowienia. Zarząd PZKorf wstrzymuje rozgrywki do odwołania.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, a co za tym idzie kolejnymi administracyjnymi decyzjami władz rządowych, samorządowych czy epidemiologicznych, Zarząd Polskiego Związku Korfballu podjął decyzję o wstrzymaniu wszystkich rozgrywek korfballu do końca marca br. z możliwością dalszego przedłużenia tej przerwy. 

Przeczytaj także rekomendacje Ministerstwa Sportu: 
https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus—dalsze-rekomendacje-ministerstwa