Program KLUB – 2020

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia – informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wnioski można składać do 15. marca 2020 r. w elektronicznym systemie AMODIT. Ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15. maja 2020 r.

Więcej informacji o programie na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.