Kurs Instruktorski na Dolnym Śląsku

Polski Związek Korfballu zaprasza chętnych na Kurs Instruktora Korfballu, który planowany jest na październik – grudzień 2019 r.

Podstawowe informacje:

 1. Organizator: Polski Związek Korfballu
 2. Miejsce: Kiełczów, gmina Długołęka /Wrocławia
 3. Terminy: do ustalenia: 3 weekendy październik – grudzień 2019
 4. Czas trwania – 80 godzin (35 godzin zajęć praktycznych, 15 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin praktyk instruktorskich w klubach korfballowych i pracy własnej).
 5. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych kierunku wychowanie fizyczne i kierunku sport, dla instruktorów sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin oraz dla osób, które ukończyły część ogólną kursu instruktorskiego.
 6. Koszt: 550 zł. Koszt kursu jest skalkulowany dla 15 uczestników. W przypadku mniejszej lub większej liczby chętnych koszt kursu może ulec zmianie.
 7. Osoby, które ukończą kurs, otrzymają uprawnienia instruktorskie wydane przez Polski Związek Korfballu.
 8. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres monikaotynska@gmail.com, i.żak@nasolnym.pl
 9. Wpłaty prosimy kierować na konto PZKorf:
  PeKaO S.A. 43 1240 6175 1111 0010 4528 1795
  Polski Związek Korfballu, ul. Bagatela 10/10, 00-585 Warszawa
  Jako potwierdzenie udziału w kursie prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie 100,00 zł oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 10. Termin zgłoszeń (wpłata zaliczki): do rozpoczęcia kursu. W przypadku dużej ilości chętnych lista zostanie zamknięta wcześniej.
  Uwagi:
  – szczegółowy harmonogram i wykaz potrzebnych dokumentów zostanie przesłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniach,
  – dla uczestników przewidziany jest poczęstunek: kawa, herbata, przekąski.

Więcej informacji:

p. Monika Otyńska, tel. 606485339, monikaotynska@gmail.com
p. Iwona Żak, tel. 517161820, i.żak@nasolnym.pl