Sports for all children – IKF Level 2

W dniach 15-18. czerwca w Brnie odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów prowadzących korfballowe zajęcia z dziećmi. Uczestnikami byli oczywiście Polacy (10), Czesi (8), Słowacy (6) i Węgrzy (11) jako przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej, ale także po dwóch instruktorów z Ukrainy i Rumunii.

Kurs prowadził trener Dolf Nijbroek – przedstawiciel Holenderskiej Federacji Korfballu (KNKV).

Uczestnicy zapoznawali się z różnymi metodami szkolenia dzieci, w teorii i w praktyce, bo dzięki udziałowi dzieci z lokalnego klubu mogli poprowadzić ćwiczenia treningowe.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty IKF “level 2”, potwierdzające posiadanie podstawowej wiedzy na temat przepisów gry w korfball i głównych zasad gry.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu “Sport for all children” zorganizowanego przez krajowe związki korfballu z Czech (koordynator), Słowacji, Węgier i Polski, dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund).

Informacja na stronie: Czeskiego Związku Korfballu