Walne Zebranie Sprawozdawcze PZKorf za 2018 rok

16. czerwca br. w podwarszawskim Centrum Konferencyjno-Hotelowym “Mrówka” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok. W zebraniu uczestniczyli delegaci 12 klubów.

Celem zebrania było przyjęcie uchwał w sprawie sprawozdań za ubiegły rok. Dzięki wcześniej przesłanym szczegółowym materiałom, udało się to zrobić sprawnie. Dyskutowano jednak proponowane zmiany w Statucie PZKorf które dotyczą liczby członków zarządu (zostanie wprowadzona możliwość tworzenia mniej licznego zarządu) i procedur, które trzeba wprowadzić na wypadek ewentualnych zmian personalnych w zarządzie w trakcie trwania jego kadencji, a które w szczególnych przypadkach zapewnią większe bezpieczeństwo ciągłości działań zarządu.

Delegaci toczyli jeszcze rozmowy nt. statusu reprezentantów Polski i związanego z tym kodeksu. Rozpoczęto także dyskusję, która będzie kontynuowana mailowo oraz podczas letniego zgrupowania w Kortowie, a która dotyczy zmian w kategoriach wiekowych od sezonu 2019/2020. Te są związane przede wszystkim ze zmianami w oświacie. Ważnym tematem jest także unifikacja w zakresie piłek i wysokości koszy używanych w rozgrywkach PZKorf, szczególnie w kontekście ostatnio dużych zamówień piłek ze strony klubów.