Przyjmowanie zgłoszeń na trenera reprezentacji U17/U19

Zarząd Polskiego Związku Korfballu zaprasza do zgłaszania kandydatur na stanowisko trenera reprezentacji Polski U17 i U19. Kandydaci proszeni są o wysyłanie zgłoszeń drogą mailową (pzkorf@korfball.pl) wraz z CV i listem motywacyjnym, do dnia 31 maja 2020 r.

Charakterystyka stanowiska:
Stanowisko trenera zespołów juniorskich opiera się na zaangażowaniu w formie wolontariatu (umowa o wolontariacie). Ogłoszenie kieruje się do osób które kochają korfball i doceniają stronę prestiżową stanowiska oraz chcą być aktywne w tej dyscyplinie sportu a jednocześnie mają doświadczenie jako zawodnicy lub trenerzy/instruktorzy korfballu i gotowi są zaangażować się nie tylko w obserwację i selekcję zawodników (mała grupa bazowa zawodników), ale także częściowe doszkalanie zawodników oraz prowadzenie innych aktywności mających na celu doskonalenie umiejętności korfballowych przez coraz szersze grono młodych zawodników.

Zarząd przewiduje możliwość wsparcia wybranego trenera pod względem merytorycznym w zakresie sportu przez trenera-mentora, na wzór wcześniejszej współpracy z kadrą trenera Jantinusa Schltmeijera.

Jako Zarząd Związku, mamy świadomość, iż nieodpłatne stanowisko nie może wiązać się z pełną dyspozycyjnością. Jednakże kandydaci powinni mieć na uwadze, że prowadzenie kadry wiąże się z poświęceniem swojego wolnego czasu – najczęściej w weekendy, ale zdarza się, że zawody międzynarodowe odbywają się nawet w święta(!). Dodatkowo należy mieć na uwadze, że prowadzenie grupy w pełni lub częściowo niepełnoletnich osób wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zatem prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach w tym zakresie bądź możliwości współpracy z osobą wspierającą.

Należy nadmienić, iż działania wybranego trenera będą prowadzone w specyficznych warunkach, co związane jest w obecnym czasie z bardzo często zmieniającymi się możliwościami prowadzenia treningów, zgrupowań, wyjazdów, a także wielokrotnie aktualizowanym kalendarzem turniejów międzynarodowych. Mamy nadzieję, że trener wybrany na początku czerwca br. mógłby wkrótce rozpocząć przygotowania do pierwszego zgrupowania w Kortowie w sierpniu, a już w przyszłym sezonie będzie mógł rozpocząć działania w bardziej przewidywalnych warunkach.