Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

9. listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym poza formalnym przedstawieniem sprawozdania z działalności Związku w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego, wieloletni prezes najważniejszej korfballowej organizacji w Polsce Piotr Urbański podsumował działalność korfballu w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat. Zarząd drugiej kadencji PZKorf jednogłośnie otrzymał absolutorium.

W wyborach nowych władz ukształtował się nowy zarząd w którym prezesem została Iwona Żak (9/10 głosów), wiceprezesem Joanna Czyżak (10/10 głosów) oraz sekretarzem Karol Majchrzak (9/10 głosów). Nowa prezes zapowiedziała iż trzyosobowy zarząd będzie pracował z wieloma osobami oraz liczy na wsparcie wielu osób w komisjach zadaniowych, które wkrótce będą powołane i mają stanowić o sile związku. Ważnymi punktami w wystąpieniu były także reprezentacja i Mistrzostwa Europy Dywizji “B” które odbędą się w październiku 2020 roku we Wrocławiu. Nowy zarząd planuje wykorzystać to wydarzenie do zorganizowanej i dobrze przemyślanej strategii promocji dyscypliny, która zaczynać się będzie w szkołach podstawowych.

Do nowej komisji rewizyjnej wybrano: Piotra Urbańskiego (przewodniczący), Elżbietę Siemieniuk (sekretarz) i Artura Dąbrowskiego (członek komisji).

Uwzględniono dwie poprawki do wcześniej przesłanego delegatom programu zebrania. Dodatkowe uchwały raz jednoznacznie uporządkowały sytuację dotyczącą składek członkowskich oraz aktualnej listy członków.

Wszystkie uchwały Walnego Zebrania znajdują się w zakładce Związek >> Dokumenty >> Uchwały Walnego Zebrania.